ADVIES VOOR EEN BETERE WERKPLEKINRICHTING.

Wij geven u graag advies waar u op letten moet bij het instellen van uw beeldschermstoel en de verdere inrichting van uw ideale    ...

U zult zich moeten realiseren dat ook met de aanschaf van de allerbeste Axia bureaustoel, de aandacht voor een goede werkplek niet stopt! Hier begint het en dat zullen wij u laten zien en ervaren. Zo zullen we de hoogte van het werkblad   aanpassen aan de zithoogte    die wij hebben gevonden door eerst de stoel goed in te stellen.

Bij de inrichting van uw werkplek is de plaatsing van het beeldscherm cruciaal, ook al zal dit in de praktijk door velen sterk worden onderschat. Te vaak zien we nog dat het beeldscherm een wat onder - of weggeschoven plekje krijgt toebedeeld. Maar u kunt het ook direct Smart aanpaken met de AxiaSmartChair (zie brochure).

Laten we er maar eens "goed vr" gaan zitten.
Zorg voor een goede ondersteuning van uw armen, zij maken voor 10% deel uit van uw lichaamsgewicht Gebruiken we de PC voor langere tijd, dan zitten we daar dus "recht vr". Alle storende factoren zoals reflecties en verkeerde lichtinval dienen we zo goed als mogelijk uit te bannen.

  • Geef elke activiteit die u doet, serieuze aandacht en zijn eigen (werk)plek.
  • Zorg voor voldoende afstand tussen uw ogen en het beeldscherm.
  • Een diep bureaublad van 80cm of dieper is met de nieuwe vlakke beeldschermen niet altijd meer noodzakelijk.
  • Zorg ervoor dat het beeldscherm op een goede hoogte staat.
  • Een goede monitorhoogte, mag voor iemand die blind kan typen hoger zijn, dan voor iemand die dit niet kan. Voor beiden geldt dat u 'niet' recht vooruit hoeft te kijken, met wijd open gesperde oogleden, maar liever van boven, schuin naar beneden kijkt, waardoor uw oogleden uw oogbol meer bedekken en zo irritatie en uitdroging van het oog voorkomt.
  • Zorg wanneer u met concepten werkt dat deze tussen uw toetsenbord en het beeldscherm in staan / liggen.Back/Klachten Top Next/Zitadvies

Copyright 1995-2020 by ARTEZA